Bình Lọc Nước Barrier Grand Neo – BA-NEO-R – 4.2 Lít – Màu Đỏ = 690.000 ₫