Bình Lọc Nước Barrier Premia – BA-PRE-BL – 2.6 Lít – Màu Xanh Dương = 790.000 ₫