Hệ Thống Lọc Nước Máy Tiêu Chuẩn Barrier Expert Standard BA-EXP-ST = 3.200.000 ₫