Máy Nước Nóng Trực Tiếp Có Bơm Panasonic DH-4MP1 (Trắng) = 3.300.000đ