Máy nước nóng năng lượng mặt trời dùng cho 18 người

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Santo 320l lõi Titan dùng cho 18 người. Máy nước nóng năng lượng mặt trời là một trong những thiết bị chủ yếu được sử dụng trong nhiều gia đình hiện nay. Tuy nhiên tùy vào số lượng thành viên trong gia đình để chọn dung tích hợp lý.