Máy nước nóng năng lượng mặt trời dùng cho 24 người

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Santo dạng ống 420l dùng cho 24 người. Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời có dung tích lớn hơn thì thời gian làm nóng nước cũng nhanh hơn. Đơn giản đó là vì bộ lớn thì nhiều ống năng lượng hơn, khả năng hấp thụ nhiệt nhiều và nhanh hơn.